Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2013

caleczka
5822 7d33
caleczka
5939 46c0
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers
caleczka
5783 7c41
Reposted byaniamakotainnaitakasamapurplecornflowersempress

December 06 2013

caleczka
3711 4b7d 500
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

November 19 2013

caleczka
4246 163f
Reposted frommaryann maryann
caleczka
0833 9b93
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
caleczka

   Przeprowadź ją przez pokój 
   niby ścieżką wśród lasu 
   na stole 
   zapal różę 
   dobrą jak nocna lampka

   Potem 
   rozbieraj ją delikatnie 
   z obronnych gorsetów 
   z zaciśnięcia rąk 
   drżenia ramion ... 
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś 
   wybiegnie nagle z pokoju 
   biegnij za nią 
   nie pozwól 
   ukryj jej twarz 
   w swych wielkich rękach 
   mów słowa 
   dużo słów 
   te wszystkie 
   których ja zapomniałem 
   których się wstydziłem

   Proszę cię 
   ty 
   którego nienawidzę 
   który przyjdziesz po mnie 
   by z jej drobnych piersi 
   zdrapać ślady mych rąk 
   rozchylić jej kolana 
   proszę cię 
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz 
   że będziesz kochał mnie 
   że powie ci słowa 
   wypróbowane ze mną 
   że w jej włosach 
   poczujesz mój oddech 
   na jej brzuchu 
   napotkasz nocą 
   moje ręce

   I jeśli czasem 
   wciągając cię w siebie 
   aż do zachłyśnięcia 
   pomyli nasz imiona - 
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja 
   uczyłem ją jak dziecko 
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
   to ja 
   czasem jeszcze mówię do ciebie 
   wtedy 
   myślałem 
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach 
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju 
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem 
   ja powracam 
   pamiętaj

   na każde twoje słowo 
   zbyt ostre

   na każdy gest 
   nie dość szczery 
   ja powracam 
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama 
   zapłacze nocą 
   nie wchodź do jej pokoju 
   już ja 
   będę przy niej


— Bohdan Urbanowski
9580 05c6
caleczka
9840 1baa
Reposted frommiischa miischa
caleczka
0381 b9fc
Reposted fromfuckthis fuckthis
caleczka
0750 1202
Reposted fromxzuzakx xzuzakx

November 13 2013

caleczka
6574 bf67
Reposted fromcatastrophina catastrophina
caleczka
6718 dfcf 500
Reposted fromcatastrophina catastrophina

November 09 2013

caleczka
7095 b5ee
Reposted frommaryann maryann
caleczka
caleczka
8410 a6bb
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie
caleczka
8351 a47f
Reposted frommoniamagda moniamagda
caleczka
8678 4d93
Reposted frommoniamagda moniamagda
caleczka
8898 9f17 500
Reposted fromgosiao gosiao

November 08 2013

caleczka
0837 22e8 500
Reposted fromisilme isilme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl